غدیر
ایران

اخبار اختصاصی

برگزاری جشن روز پرستار ۱۴۰۰ در بیمارستان غدیر سیاهکل

برگزاری جشن روز پرستار ۱۴۰۰ در بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/09/21
برگزاری جشن تولد برای جوان دیالیزی در سیاهکل

برگزاری جشن تولد برای جوان دیالیزی در سیاهکل

1400/09/09
برپایی سفره سلامت در بیمارستان غدیر مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰

برپایی سفره سلامت در بیمارستان غدیر مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰

1400/08/26
اقدامات هفته ی دیابت در بیمارستان غدیر سیاهکل

اقدامات هفته ی دیابت در بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/08/22
برپایی ایستگاه سلامت بانوان در بیمارستان غدیر در راستای هفته سلامت بانوان

برپایی ایستگاه سلامت بانوان در بیمارستان غدیر در راستای هفته سلامت بانوان

1400/07/29
عملکرد هفته ملی سلامت زنان در بیمارستان غدیر

عملکرد هفته ملی سلامت زنان در بیمارستان غدیر

1400/07/29
کنترل قدو وزن رایگان و مشاوره رایگان از همکاران بانو بیمارستان و مراجعین به درمانگاه تخصصی توسط کارشناس تغذیه

کنترل قدو وزن رایگان و مشاوره رایگان از همکاران بانو بیمارستان و مراجعین به درمانگاه تخصصی توسط کارشناس تغذیه

1400/07/29
پیاده روی صبح گاهی پرسنل درمانی و اداری بیمارستان غدیر با حضور ریاست و مترون و حراست بیمارستان مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰

پیاده روی صبح گاهی پرسنل درمانی و اداری بیمارستان غدیر با حضور ریاست و مترون و حراست بیمارستان مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰

1400/07/29
برپایی سفره سلامت در راستای هفته ملی سلامت بانوان با همکاری همکاران بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برپایی سفره سلامت در راستای هفته ملی سلامت بانوان با همکاری همکاران بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰

1400/07/29
بازدید مدیریتی بیمارستان غدیر سیاهکل در روز جهانی شستشوی دست

بازدید مدیریتی بیمارستان غدیر سیاهکل در روز جهانی شستشوی دست

1400/07/24
گرامیداشت سالروز بزرگداشت شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک در بیمارستان غدیر سیاهکل

گرامیداشت سالروز بزرگداشت شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک در بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/06/01
بازدید دکتر انوش دهنادی مقدم معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید دکتر انوش دهنادی مقدم معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/05/30
بازید دکتر مرتضی رهبر به همراه دکتر جلال برشان از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازید دکتر مرتضی رهبر به همراه دکتر جلال برشان از بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/05/09
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحدهای داروخانه و تجهیزات پزشکی

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحدهای داروخانه و تجهیزات پزشکی

1400/04/17
روز شستشوی دست در بیمارستان غدیر سیاهکل

روز شستشوی دست در بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/02/16
آرشیو
آرشیو