غدیر
ایران

اخبار اختصاصی

بازدید مدیریتی بیمارستان غدیر سیاهکل در روز جهانی شستشوی دست

بازدید مدیریتی بیمارستان غدیر سیاهکل در روز جهانی شستشوی دست

1400/07/24
گرامیداشت سالروز بزرگداشت شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک در بیمارستان غدیر سیاهکل

گرامیداشت سالروز بزرگداشت شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک در بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/06/01
بازدید دکتر انوش دهنادی مقدم معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید دکتر انوش دهنادی مقدم معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/05/30
بازید دکتر مرتضی رهبر به همراه دکتر جلال برشان از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازید دکتر مرتضی رهبر به همراه دکتر جلال برشان از بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/05/09
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحدهای داروخانه و تجهیزات پزشکی

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحدهای داروخانه و تجهیزات پزشکی

1400/04/17
روز شستشوی دست در بیمارستان غدیر سیاهکل

روز شستشوی دست در بیمارستان غدیر سیاهکل

1400/02/16
آرشیو