لیست اخبار صفحه :0
برگزاری جشن روز پرستار ۱۴۰۰ در بیمارستان غدیر سیاهکل
برگزاری جشن روز پرستار ۱۴۰۰ در بیمارستان غدیر سیاهکل

برگزاری جشن روز پرستار ۱۴۰۰ در بیمارستان غدیر سیاهکل

جشن روز پرستار ۱۴۰۰ با حضور فرماندار محترم، فرمانده محترم نیروی انتظامی، فرمانده محترم سپاه، ریاست محترم شبکه بهداشت و ریاست محترم آموزش و پرورش سیاهکل در بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل برگزار گردید

کنترل قدو وزن رایگان و مشاوره رایگان از همکاران بانو بیمارستان و مراجعین به درمانگاه تخصصی توسط کارشناس تغذیه
کنترل قدو وزن رایگان و مشاوره رایگان از همکاران بانو بیمارستان و مراجعین به درمانگاه تخصصی توسط کارشناس تغذیه

کنترل قدو وزن رایگان و مشاوره رایگان از همکاران بانو بیمارستان و مراجعین به درمانگاه تخصصی توسط کارشناس تغذیه

کنترل قدو وزن رایگان و مشاوره رایگان از همکاران بانو بیمارستان و مراجعین به درمانگاه تخصصی توسط کارشناس تغذیه

برپایی سفره سلامت در راستای هفته ملی سلامت بانوان با همکاری همکاران بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برپایی سفره سلامت در راستای هفته ملی سلامت بانوان با همکاری همکاران بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برپایی سفره سلامت در راستای هفته ملی سلامت بانوان با همکاری همکاران بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برپایی سفره سلامت در راستای هفته ملی سلامت بانوان با همکاری همکاران بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400