لیست اخبار صفحه :0
بازدید از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید فرماندار محترم سیاهکل، ریاست محترم شبکه بهداشت سیاهکل، فرماندهان محترم سپاه و نیروی انتظامی از بیمارستان غدیر سیاهکل در فروردین 1400.

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400