بخش اورژانس

 
این بخش در طبقه همکف بیمارستان است و دارای 5 تخت ،1 اتاقCPR، و 1 اتاق معاینه ،یک اتاق عمل سرپایی ،1 اتاق تزریقات، ایستگاه پرستاری اتاق واحد تعرفه ویک اتاق تریاژ در بدو ورود می باشد
 

 

اقدامات هنگام بستری و ترخیص بیماران

1- بعد از انجام تریاژ سطح 1 بیمار فورا" به اتاق CPRمنتقل می شود و اقدامات درمانی طبق دستور انجام می گیرد.

2- بیماران سطح2و3بستری در واحد های مربوطه اقدامات درمانی طبق پروتکل انجام می گیرد

3- بیماران سطح 4 طبق پروتکل درمان صورت می گیرد

4- بیماران سطح 5 بعد از ویزیت پزشک با نسخه دارویی مرخص می شوند.
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 17:09