نام بخش :بخش مراقبت های ویژه قلبی
 
 
تعداد  تخت فعال:  5 تخت فعال
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 18:29