آدرس: سیاهکل ، خیابان امام خمینی (ره) ، ابتدای بلوار شهید انصاری ، بیمارستان غدیر سیاهکل
 

شماره تماس بیمارستان : 01341326246

دورنگار : 01341323356

کدپستی : 4431946513

 
آدرس پست اکترونیکی بیمارستان: ghadir_hospital@gums.ac.ir
آخرین بروز رسانی : 1400/05/27 12:07