بخش داخلی زنان، مردان و اطفال
 
 
 
 
در این بخش بیماران داخلی زنان و مردان و اطفال می باشد این بخش دارای 9 تخت و 5 اتاق داخلی  می باشد که 3 اتاق جهت بستری مردان و 2 اتاق جهت بستری زنان می باشد. و همچنین دارای  7 تخت اطفال . 1 اتاق 2تخته نیز یکی جهت ایزوله مردان و دیگری ایزوله زنان در نظر گرفته شده است.
 
در این بخش بیماران داخلی - ENT - زنان  - قلب -  بستری می گردند.
 
 
سرپرستار بخش: خانم طاهره رمضانی
 
آخرین بروز رسانی : 1400/05/30 10:34