بیانیه رسالت سازمانی بیمارستان غدیر

بیمارستان غدیر سیاهکل بعنوان یک مرکز جنرال ارائه مطلوبترین خدمات

درمانی را با هدف افزایش ایمنی و رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی ازطریق بهبود مستمر کیفیت بر عهده دارد

(چشم انداز،vision)

ما برآنیم که :رتبه برتر کیفیت را در امور درمانی ،تشخیصی

و مراقبتی با تعهد به اصول ارزش های اسلامی و انسانی

و کسب اعتماد مراجعین بدست آوریم

آخرین بروز رسانی : 1400/05/30 09:28