بازدید نظارتی از بیمارستان غدیر سیاهکل

���� بازدید نظارتی از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید نظارتی از نظر آموزشی،عملکردی،بالینی و مراقبتی توسط کارشناسان اداره پرستاری سرکار خانم دکتر جعفرزاده و خانم باقری کودکانی به همراه سوپروایزر آموزشی بیمارستان حسین پور لنگرود و سرپرستاران بیمارستان شفت و منجیل از تمامی بخش های بیمارستان غدیر سیاهکل مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ انجام شد.

روابط عمومی بیمارستان غدیر سیاهکل

{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 1401/09/30 14:05