ریاست و تیم مدیریتی
 
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر فرهاد لاجوردی
سمت : سرپرست بیمارستان
شماره تماس:013-41326247 
داخلی:231
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی: ثریا نقدی پور
سمت : سرپرست مدیریت خدمات پرستاری
شماره تماس:013-41326247
داخلی:219
آخرین بروز رسانی : 1401/02/17 11:30