ریاست و تیم مدیریتی
نام ونام خانوادگی: خانم دکتر مرضیه فلاح خدادوست
متخصص اطفال
سمت : سرپرست بیمارستان
شماره تماس:013-41326247 
داخلی:231
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی: ثریا نقدی پور
رئیس خدمات پرستاری
سمت : سرپرست مدیریت خدمات پرستاری
شماره تماس:013-41326247
داخلی:219
آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400