همکار گرامی با سلام ضمن تشکر از زحمات و تلاش های جنابعالی /سرکارعالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و براساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سوالات،ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید.
لطفاً بخش خود را در نظر بگیرید و میزان موافقت و یا مخالفت خود را با موارد زیر مشخص فرمایید.
لطفاً مسئول مستقیم خود را در نظر گرفته و میزان موافقت و مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر مشخص نمایید.
هر یک از موارد زیر در محل کار شما تا چه میزان رخ می دهد؟
میزان گزارش دهی حوادث ناخواسته
نمره مربوط به ایمنی بیمار
لطفا بیمارستان خود را در نظر بگیرید و میزان موافقت و مخالفت خود را با موارد زیر مشخص فرمایید.
تعداد حوادث گزارش شده
آخرین بروز رسانی : 1402/02/31 20:55