غدیر
شعار سال 1401
جشنواره چندقلوها
جوانی جمعیت

اخبار اختصاصی

بازدید کنترلی و نظارتی بیمارستان غدیر توسط مسئولین امور رفاهی و نیروی انسانی و معاونت درمان

بازدید کنترلی و نظارتی بیمارستان غدیر توسط مسئولین امور رفاهی و نیروی انسانی و معاونت درمان

1401/12/02
بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

1401/11/30
بازدید نظارتی از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید نظارتی از بیمارستان غدیر سیاهکل

1401/09/30
وبینار آموزشی ضمن خدمت احیا قلبی ریوی پایه

وبینار آموزشی ضمن خدمت احیا قلبی ریوی پایه

1401/09/22
برگزاری وبینار آموزشی تغذیه

برگزاری وبینار آموزشی تغذیه

1401/09/05
کلاس آموزش حضوری نحوه محاسبات دارویی

کلاس آموزش حضوری نحوه محاسبات دارویی

1401/08/30
وبینار آموزشی موازین کنترل عفونت

وبینار آموزشی موازین کنترل عفونت

1401/08/21
بازدید سرزده سرپرست مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید سرزده سرپرست مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان غدیر سیاهکل

1401/08/19
مانور آتش نشانی بمناسبت هفته پدافند غیر عامل

مانور آتش نشانی بمناسبت هفته پدافند غیر عامل

1401/08/10
برپایی سفره سلامت غذا در بیمارستان غدیر سیاهکل

برپایی سفره سلامت غذا در بیمارستان غدیر سیاهکل

1401/07/26
عملکرد بیمارستان غدیر در روز شستشوی دست

عملکرد بیمارستان غدیر در روز شستشوی دست

1401/07/23
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان غدیر سیاهکل

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان غدیر سیاهکل

1401/06/27
وبینار آموزشی اختلالات سوء مصرف دارو

وبینار آموزشی اختلالات سوء مصرف دارو

1401/06/27
روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار

1401/06/26
وبینار آموزشی تفسیر نوار قلب و آریتمی های شایع

وبینار آموزشی تفسیر نوار قلب و آریتمی های شایع

1401/06/13
نصب بنر به مناسبت تبریک روز پزشک

نصب بنر به مناسبت تبریک روز پزشک

1401/06/01
یکم شهریور 1401 ، روز پزشک مبارک باد

یکم شهریور 1401 ، روز پزشک مبارک باد

1401/06/01
ارزیابی اعتباربخشی در بیمارستان غدیر سیاهکل

ارزیابی اعتباربخشی در بیمارستان غدیر سیاهکل

1401/05/29
آرشیو
آرشیو